Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKO METODOLOŠKI PRISTUPI I DEMOKRATSKI I NACIONALNI KAPACITET SRBIJE

VARIJABLE U NAUČNOM ISTRAŽIVANJU

Varijabla, u opštem smislu, predstavlja svojstvo objekta, osobe, stanja, procesa događaja, koje može uzeti neku vrednost iz određenog skupa vrednosti. Dakle, ona predstavlja dimenziju neke celine koja ne­ma konstantnu vrednost, odnosno koja varira. To . . .

NACIJA I GLOBALIZACIJA - IDENTITET I INTERES

Radom se ukazuje da kriza nacionalne države i nacionalnih suvereniteta nije rezultat nivelisanja nacionalnih razlika, već posledica povećanja razlika u vojnoj moći država. Politički i vojni poredak oduvek su bili u uzajamnoj vezi. Promena u jednom poretku . . .

OGLEDI I STUDIJE
EVROPSKE INTEGRACIJE
AKTUELNO

PRODUKCIJA KRIZE U SRBIJI

Promenom svetske politike dvadesetprvog veka, pod uticajem globalnih trendova, postavlja se pitanje može li Srbija da se nosi sa sadašnjom krizom u kojoj se nalazi. Očigledno je da je Srbija bremenita unutrašnjom problematikom, a naročito u oblasti po­litike, . . .

SAMOSTALNOST OPŠTINE - ŠANSA ZA MLADE

Lokalna samouprava označava status lokalne zajednice u odnosu na državu. Autor u ovom radu ističe neophodnost da građani jednog područja upravljaju zajedno opštinom. Opštine, odnosno njeni građani moraju sami o sebi brinuti, razgovarati i unapređivati . . .

KULTURA, POLITIKA, BEZBEDNOST

Prijavi se za newsletter

ç