Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

IZ DRUŠTVENE ISTORIJE I POLITIČKE I EKONOMSKE TEORIJE

DARVINIZAM I KLASIČNI REALIZAM

U ovom radu pokušaćemo da ukažemo na to da su određeni principi darvinizma podudarni sa najvažnijim idejama klasičnog realizma kao najstarije škole u teoriji o međunarodnim odnosima. Država i njen opstanak za klasične realiste ostaju središnji koncept . . .

POLITIČKA IDEOLOGIJA DEGOLIZMA

Ličnost Šarla de Gola i njegovo delo su nesporno obeležili nekoliko decenija francuske i evropske politike. Od vođe francuskog pokreta otpora u Drugom svetskom ratu preko utemeljivača Pete francuske republike 1958. širok je dijapazon oblasti gde je ovaj . . .

NAUČNA POLEMIKA, SKICA ZA JEDNU STVARALAČKU BIOGRAFIJU

Prijavi se za newsletter

ç