Izaberi jezik:
Tema broja

IDENTITET I RELIGIJA NA SRPSKOM JEZIČKO-ETNIČKOM PROSTORU

RELIGIJA I IDENTITET NA BALKANU

Predmet ovog rada je analiza uzajamnog odnosa religijskog i etničkog identiteta na prostoru Balkana. Rad je iz domena kulturne istorije naroda koji ovaj prostor nastanjuju. Iako postoje bitne razlike između verskog i etničkog identiteta, između njih postoji . . .

ISTORIJA, RAT I NACIONALNI IDENTITET

U ovom članku autor razmatra odnos između istorije, rata i nacionalnog identiteta. Rat predstavlja društveni i politički fenomen koji ima više značajnih društvenih funkcija od kojih je jedna od najbitnijih njegova uloga u stvaranju i oblikovanju etničkog . . .

SRBIJA – PERSPEKTIVE RAZVOJA I EVROINTEGRACIJE

SVOJINSKO-PRAVNI SUBJEKTIVITET I DEMOKRATIJA

Rad argumentovano pokazuje: da se celokupan istorijski razvoj svojinskih odnosa odvijao kroz stalno sukobljavanje javne i privatne sfere, koje se nisu samo međusobno uslovljavale, nego su jedna drugu podsticale; da je svojina, kao društveni odnos, ključna . . .

OGLEDI I STUDIJE

IZ POLITIČKE MISLI DRAGOŠA KALAJIĆA

Autor je u svom članku prezentovao političku misao Dragoša Kalajića, svestrano talentovanog srpskog slikara i publiciste. Kalajićevu političku misao, stavove i društveni angažman prikazali smo iščitavanjem, promišljanjem i analizom njegovih publicističkih, . . .

ISTORIJSKE TEME

POJAVA ISLAMA NA BALKANU U SREDNJEM VEKU

Želimo da ovaj rad bude jedan skroman doprinos upoznavanju sa prvim kontaktima Južnih Slovena sa islamom, a istovremeno i da podseti na nepostojanje bilo kakve veze sa kasnijom islamizacijom u osmanskom periodu. Istorijskoj nauci su poznati neki izvori u . . .

AKTUELNO

Prijavi se za newsletter

ç