Izaberi jezik:
Tema broja

SRPSKI NAROD I NACIONALNO PITANJE

NACIJE I NJIHOVI INTERESI

U članku se tumače interesi za koje se smatra da se nalaze u središtu individualnog, društvenog i političkog života. Imajući vidu složenost formiranja interesa među pojedincima, u ljudskim grupama i kolektivitetima, autor prepoznaje nacionalnu komponentu . . .

AKTUELNOSTI SRPSKOG NACIONALNOG PITANJA

MIGRACIJE I NACIONALNI INTERES SRBIJE

Predmet analize rada su masovne migracije prema Evropi i njihova relacija sa nacionalnim interesom Srbije. Analizom sadržaja, uporedno-istorijskim metodom i korišćenjem statističkih podataka u radu se istražuju razlozi za savremene masovne migracije sa . . .

OGLEDI I STUDIJE

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE I SRBIJA 1924-2015.

Međunarodni sud pravde je jedan od šest glavnih orga­na Ujedinjenih nacija i naslednik Stalnog suda međunarodne pravde. Kraljevina SHS i Republika Srbija su više puta bile strana u postupku pred ovim međunarodnim sudovima. Analiza tih procesa i savetodavnih . . .

BIBLIOGRAFIJA RADOVA

Prijavi se za newsletter

ç