Izaberi jezik:
Tema broja

NACIONALNI INTERES I REFORME OBRAZOVANjA U SRBIJI

PROBLEMI MODERNIZACIJE OBRAZOVANJA U SRBIJI

U radu se najpre razmatra značenje pojma modernizacije obrazovanja. Ukazuje se na različite sadržaje modernizacije u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. U snažnoj kampanji za modernizaciju obrazovana u Republici Srbiji, olako se prešlo preko negativnih . . .

UNIVERZITET I DRUŠTVENE PROMENE DANAS

U ovom radu razmatra se položaj i uloga savremenog Univerziteta u procesu globalizacije sveta, sa posebnim osvrtom na njegovu ulogu u društvenim promenama u Srbiji. Autor elaborira svoju hipotezu o ambivalentnoj poziciji i ulozi Univerziteta u Srbiji između . . .

KRIZA SRPSKOG DRUŠTVA ZNANJA I OBRAZOVANJA

U krizi je ideja obrazovanja, a ne sam sistem. Ona se preokrenula u svoju suprotnost. Moderno obrazovanje još uvek očajnički pokušava da se suprotstavi unutrašnjem i spoljašnjem varvarstvu. U tom pokušaju ono mora ići protiv sila koje su pokretači . . .

GLOBALIZACIJSKI ASPEKTI OBRAZOVANjA
NACIONALNO, VERSKO I GRAĐANSKO U OBRAZOVANJU

NACIONALNI INTERES U SRPSKOM OBRAZOVANJU

U radu se razmatraju pitanja koja su značajna za određivanje nacionalnog interesa u obrazovanju u Srbiji. Danas je Srbija, u evropskim okvirima, mala zemlja koja stagnira i zaostaje, razapeta između želje da sačuva nacionalni identitet i da se uključi . . .

VERSKO OBRAZOVANJE I NACIONALNI IDENTITET

Lažni internacionalizam, u formi „vesternizacije”, kosmopolitsko zulumćarstvo, nasrće posredno i neposredno na duhovni i telesni integritet malih naroda. Komercijalizacijom sistema i procesa obrazovanja pri čemu novac postaje glavni cilj, terminalna . . .

UNIVERZITET I STVARANjE ELITA

Prijavi se za newsletter

ç