Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TRADICIJA - POGLED U PROŠLOST

LEKCIJE IZ KATINJSKE ŠUME - NE SAMO ZA SRBE

U radu se razmatra Katinjski slučaj, jedan od najtragičnijih i još uvek nerazjašnjenih događaja iz Drugog svetskog rata, kao i njegove sličnosti sa Srebrenicom. Pokazuje se da i pored priznanja krivice od strane najviših zvaničnika SSSR, odnosno Rusije, . . .

TEORIJSKE TEME - POLITIČKA TEORIJA
PRVI SVETSKI RAT - TEME VELIKOG RATA
EKONOMIJA - KRITIKA NEOLIBERALIZMA

POLOŽAJ RADNIKA U DOBA NEOLIBERALNE GLOBALIZACIJE

U ovom radu analizirane su različite posledice procesa globalizacije zasiovanog na modelu neoliberalnog ka­pitalizma, a posebna pažnja je posvećena položaju radnika, smanjenju radničkih prava i izazovima pred kojima ce danas nalazi radnički pokret. . . .

Prijavi se za newsletter

ç