Izaberi jezik:
Tema broja

KRIZA I EKONOMSKI RAZVOJ U SAVREMENOM DRUŠTVU

OKLEVETANA DRŽAVA I PRAKTIČNA KINA

Koreni aktuelne krize kao i one iz 30-ih godina prošlog stoleća nalaze se u trijumfu (neo)liberalnog kapi­talizma, to jest ekonomskog darvinizma kao prava jačeg, moćnijeg, egoističnijeg i pohlepnijeg. Liberalni kapitalizam zagovara nesputano delovanje . . .

PITANjA IZ MEĐUNARODNIH ODNOSA
OGLEDI

Prijavi se za newsletter

ç