Izaberi jezik:
Tema broja

BALKAN I EVROPA

SRBIJA I ZAPADNI BALKAN

Sa stanovišta fizičko-geografskog određenja, evidentno je da se Srbija nalazi na centralnom području Bal­kanskog poluostrva. Taj prostor je određen Moravskom dolinom, a njegova zapadna granica rekom Drinom. Takođe je neo­sporno da je milenijumskim . . .

EVROPSKE TEME
PATRIOTIZAM I NACIONALNA DRŽAVA

ZAŠTO SE RASPADAJU DRŽAVE?

Usled odsustva jasnih (državotvornih i nacionalnih) ideja javlja se anomija koji dovodi do urušavanja društva i države. Anomija je, dakle, neusaglašenost normativno-funkcionalnih zahteva sistema i realno ponašanje individua, koje vodi ka otuđenju individua . . .

GLOBALIZACIJA MOĆI

UPRAVLJANJE KRIZAMA

Ovaj rad predstavlja pokušaj da se naučnoj javnosti ukaže na značaj interdisciplinarnog pristupa problemu kriza i upravljanja krizama. Takođe, neophodno je opšteprihvatljivo definisanje kriza i nauka treba dati putokaz državnim strukturama kako se upravlja . . .

KONTINENTALNE GEOPOLITIKE

Prijavi se za newsletter

ç