Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA U VRTLOGU EKONOMSKE KRIZE - globalni i lokalni činioci -

DIMENZIJE I UZROCI EKONOMSKE KRIZE U SRBIJI

Srbija se nalazi u teškoj ekonomskoj krizi. Osnovni uzrok te krize je defektan koncept privrednih reformi koji se primenjuje od početka 2000. godine i koji je doveo do ekstremno precenjene vrednosti dinara, nagle i preterane liberalizacije uvoza, pa je on . . .

EKONOMSKA MISAO I SVETSKA EKONOMSKA KRIZA

Metodi i instrumenti ekonomske nauke ne uspevaju da objasne ciklična kretanja privrede i izbijanja velikih ekonomskih kriza. Šta je u pitanju? Više ekonomista je dobilo Nobelovu nagradu za formulisanje mnogih, vrlo razrađenih i preciznih ekonometrijskih . . .

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA - tipovi i tumačenja -
OSVRTI

Prijavi se za newsletter

ç