Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

NEOLIBERALIZAM, ANTI-KULTURA I PRINCIP SLOBODE

U prvom delu teksta autor, na interdisciplinaran način, razmatra osnove savremene filozofije kao kritičke teorije kulture, pre svega, kroz dela političkih filozofa poput Bodrijara, Adorna, Horkhajmera i Markuzea. U najbitnijem, artikuliše se i apostrofira . . .

NEOUSTAŠTVO U SAVREMENOJ HRVATSKOJ

Autorka istražuje osnove neoustaške ideologije u savremenoj Hrvatskoj, njene uzroke, političke konsenkvence i ciljeve. Komparativnom metodom su ispitane sličnosti i razlike sa ustaštvom koje je bilo zvanična državna ideologija NDH tokom Drugog svetskog . . .

OGLED IZ POLITIČKE PSIHOLOGIJE
TUMAČENJA EVROPSKOG ISTOKA
RUSKI POGLED NA MEĐUNARODU I UNUTRAŠNJU SCENU

Prijavi se za newsletter

ç