Izaberi jezik:
Tema broja

SAVREMENA PERCEPCIJA MARKSA, MARKSIZMA I NEOMARKSIZMA

O (NE)MOGUĆNOSTI REVOLUCIJA U 21. VEKU

Rad preisipituje (ne)mogućnosti preokreta u tokovima postmodernog društva koji bi temeljno promenili postojeće odnose i načine njegovog funkcionisanja, posmatrajući ih iz sve tri postideološke perspektive – liberalne, konzervativne i socijalističke. . . .

MARKSOVI POGLEDI NA NOVINARSTVO I SLOBODU ŠTAMPE

Svest da se posredstvom štampe ideje mogu rasprostirati brže i efikasnije od bilo kojeg oblika interpersonalne komunikacije, usmerila je od rane mladosti Marksovo ideološko opredeljenje ka propagandnim tehnikama i metodama novinarstva, ali se o tome u naučnoj . . .

MARKS I MARKSIZAM U ISTORIJSKOJ VIZURI

SVETOZAR MARKOVIĆ I SRPSKO-RUSKI ODNOSI

Svetozar Marković je imao ogroman uticaj na srpsku intelektualnu misao i društvo polovinom XIX veka. Za čitave generacije srpskih intelektualaca i političara bez obzira da li su zastupali leve ili desne političke ideje, on je bio svojevrstan učitelj. . . .

periodika Nacionalni interes 3/2019 3/2019

Prijavi se za newsletter

ç