Izaberi jezik:
Tema broja

SAVREMENA PERCEPCIJA MARKSA, MARKSIZMA I NEOMARKSIZMA

O (NE)MOGUĆNOSTI REVOLUCIJA U 21. VEKU

Rad preisipituje (ne)mogućnosti preokreta u tokovima postmodernog društva koji bi temeljno promenili postojeće odnose i načine njegovog funkcionisanja, posmatrajući ih iz sve tri postideološke perspektive – liberalne, konzervativne i socijalističke. . . .

MARKSOVI POGLEDI NA NOVINARSTVO I SLOBODU ŠTAMPE

Svest da se posredstvom štampe ideje mogu rasprostirati brže i efikasnije od bilo kojeg oblika interpersonalne komunikacije, usmerila je od rane mladosti Marksovo ideološko opredeljenje ka propagandnim tehnikama i metodama novinarstva, ali se o tome u naučnoj . . .

MARKS I MARKSIZAM U ISTORIJSKOJ VIZURI

MARKS I ENGELS O SLOVENIMA

O Marksovoj i Engelsovoj mržnji prema Slovenima postojalo je mnoštvo podataka i to od ljudi koji su lično poznavali tvorce marksizma, ali su tokom postojanja SSSR-a i SFR Jugoslavije skrivani od javnosti. Radi se, uglavnom, o iskustvima ruskih revolucionara . . .

SVETOZAR MARKOVIĆ I SRPSKO-RUSKI ODNOSI

Svetozar Marković je imao ogroman uticaj na srpsku intelektualnu misao i društvo polovinom XIX veka. Za čitave generacije srpskih intelektualaca i političara bez obzira da li su zastupali leve ili desne političke ideje, on je bio svojevrstan učitelj. . . .

periodika Nacionalni interes 3/2019 3/2019

Prijavi se za newsletter

ç