Izaberi jezik:
Tema broja

ISTORIJSKI I TEORIJSKI PRISTUPI U DIJALOGU O MODELIMA REŠENЈA STATUSA KIM

KOSOVO KAO ASIMETRIČNI KONDOMINIJUM

Kondomiijum je podela suverenosti nad nekom teritorijom između dve države. Autor iznosi model po kome se kosovsko pitanje rešava tako što Srbija i EU uspostavljaju kondominijum nad Kosovom. U pitanju je asimetrični kondominijum zato što EU nije država. . . .

DUHOVNA DIMENZIJA UNUTRAŠNJEG DIJALOGA

Istakavši da je u rešavanju kosovsko-metohijskog problema neophodno imati u vidu etičku i duhovnu dimenziju, autor poziva svakog ko namerava da se uključi u ras­pravu o tom problemu da najpre povede unutrašnji dijalog sa vlastitom savešću i čitavom . . .

Prijavi se za newsletter

ç