Izaberi jezik:
Tema broja

RATOVI, VOJNE USTANOVE I ODNOSI U NACIONALNOM ISKUSTVU

OSVRT NA RAZVOJ VOJNE INDUSTRIJE U SRBIJI

Na osnovu pregleda i analize relevantne literature u radu su hronološki prikazani događaji i faktori koji su uticali na nastanak i razvoj vojne industrije u Srbiji, koja je kroz istoriju činila temelj za ostvarivanje samostalnosti i slobode, kao i za zaštitu . . .

ISTORIJSKI, TEOLOŠKI I POLITIČKI ASPEKTI PRAVOSLAVLJA

NEMANJA KAO PRVOSVEŠTENIK

Čini se da je Sveti Sava načinio koncepciju o Nemanji kao prvosvešteniku srpskoga naroda. To je trebalo da podupre njegovu apsolutnu svetovnu vlast među svojim narodom u svojoj državi. Takođe, trebalo je da trasira istu takvu ulogu njegovih naslednika . . .

KRAJ GLOBALNOG UNIPOLARIZMA ni2/2022
TUMAČENJE TOTALITARIZMA

TOTALITARNA DRŽAVA I INTELEKTUALCI

Istorijski posmatrano, položaj intelektualaca je uvijek bio težak i nikad sasvim zadovoljavajući. S obzirom da se autentični orijentisani intelektualci nalaze na jednom višem etičkom i vrijednosnom nivou sa kojeg kritički rasuđuju o društvu i svijetu . . .

OGLED
periodika Nacionalni interes 2/2022 2/2022

Prijavi se za newsletter

ç