Tema broja

POGLED SA LEVICE – POGLED NA LEVICU: ISTORIJSKE PERSPEKTIVE I HORIZONT SAGLEDAVANJA SAVREMENE LEVICE

NEOPHODNOST I GRANICE AKTUELNOSTI MARKSIZMA

Nikada kapitalizam nije bio tako jak kao što je danas. Takođe, nikada levica, u globalnim razmerama, sagledavana kao celina, za poslednjih nekoliko decenija, nije bila tako slaba kao sada. Ta dva procesa tesno su povezana. Iz takvog stanja javlja se potreba . . .

META-PROSTOR KRIZE I META-POLITIKA OBESPRAVLJENIH

U radu se tematizuju opšta svojstva dramatične strukturne krize svetskog (kapitalističkog) sistema pod kompleksnim pretpostavkama političke ekonomije njegove tekuće istorijske demisije (poslednji ciklus poslednje krize, kraj kapitalizma), a naročito . . .

VREDNOSNI SISTEM SAVREMENE LEVICE: POGLED NA EU

U radu se elaborira vrednosni sistem savremene levice, sa značajnim osvrtom na desnicu, kao na  njen antipod. Autor je poseban akcenat stavio na pojedine zemlje EU poznate po levičarskoj tradiciji, poput Španije, Italije i Grčke. Uporednom metodom su . . .

periodika Nacionalni interes 2/2019 2/2019

Prijavi se za newsletter

ç