Izaberi jezik:
Tema broja

POGLED SA LEVICE – POGLED NA LEVICU: ISTORIJSKE PERSPEKTIVE I HORIZONT SAGLEDAVANJA SAVREMENE LEVICE

NEOPHODNOST I GRANICE AKTUELNOSTI MARKSIZMA

Nikada kapitalizam nije bio tako jak kao što je danas. Takođe, nikada levica, u globalnim razmerama, sagledavana kao celina, za poslednjih nekoliko decenija, nije bila tako slaba kao sada. Ta dva procesa tesno su povezana. Iz takvog stanja javlja se potreba . . .

META-PROSTOR KRIZE I META-POLITIKA OBESPRAVLJENIH

U radu se tematizuju opšta svojstva dramatične strukturne krize svetskog (kapitalističkog) sistema pod kompleksnim pretpostavkama političke ekonomije njegove tekuće istorijske demisije (poslednji ciklus poslednje krize, kraj kapitalizma), a naročito . . .

periodika Nacionalni interes 2/2019 2/2019

Prijavi se za newsletter

ç