Izaberi jezik:
Tema broja

ISTORIJSKI I POLITIČKI SMISAO JUGOSLOVENSKE DRŽAVE

APORIJE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE

Rad je posvećen determinantama raspada prve i druge Jugoslavije. Cilj analize je da pokaže da raspad i ratovi koji su vođeni na jugolsovenskom tlu imaju dublje determinante, da  nisu samo lokalna balkanska zbivanja već da imaju i globalne implikacije. . . .

POLITIKA, FILOZOFIJA I BEZBEDNOST

SLOBODA, LJUDSKA BEZBEDNOST I IDENTITET

Verovatno razumete da su u proteklih trideset godina, naročito nakon pada komunizma, ljudska prava postala nova ideologija na kraju ideologija. Svi su saglasni sa idejom ljudskih prava. Za levo i desno. Za sever i jug. Za državu i crkvu. Zašto su nam onda . . .

LJUDSKA PRAVA I DEMOKRATIJA

Pojam ljudskih prava ima u izrazito religiozno opredeljenim  kulturama ili kontekstima nešto drugačije značenje nego u kontekstu liberalne kulture. Prema tome, izvršavanje ''fatve'' protiv jednog navodno blasfemičnog književnika ili, da navedemo anarhoničan . . .

SLOBODA, IDENTITET I BEZBEDNOST

U radu se razmatra odnos nekih od najvažniji pojmova i koncepcija u filozofiji kao što su oni slobode i identiteta. U razvoju analize ona postaje kontekst filozofskog smisla interesovanja za interes bezbednosti. Analizira se karakter dve vrste normi, teleološke . . .

NACIONALNA BEZBEDNOST I NACIONALNI IDENTITET

U radu se razmatra odnos nacionalnog identiteta i nacionalne bezbednosti. Analiza se odvija u kontekstu analize teorija nacije uopšte i načina na koji se formuliše uloga interesa bezbednosti. Na osnovu toga se razmatra više načina na koji se može razumeti . . .

periodika Nacionalni interes 1/2019 1/2019

Prijavi se za newsletter

ç