Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

VOJNA SILA I POLITIČKA MOĆ

Povezanost politike i vojne sile fenomen je koji, u vekovima ljudske civilizacije, ima suštinski značaj za unutrašnju i spoljnu stabilnost države. Još od rimskih imperatora koji su odlično razumeli značaj svojih legija, pa do današnjih uslova vazdušno-kopnene . . .

REVIZIJA DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA – DEJTON 2

Od momenta potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma odvija se paralelni proces „puzajuće“ revizije, čiji su inicijatori, pre svega, američki diplomatski predstavnici sa Ričardom Holbrukom na čelu, koji se, inače, smatra glavnim kreatorom ovog međunarodnog . . .

MEĐUNARODNI ODNOSI

RAZVOJ ISLAMISTIČKOG POKRETA U LIBIJI

Libija je do 2011. godine bila zemlja sa umerenim i tolerantnim islamom, bez organizovanog islamističkog pokreta, sem u pojedinim vremenskim periodima. S jedne strane, režim pukovnika Moamera el Gadafija je gušio svaki pokušaj rasta islamizma, a sa druge, . . .

Prijavi se za newsletter

ç