Izaberi jezik:
Tema broja

ZAŠTITE I PODRŠKA VULNERABILNIH GRUPA

KONCEPT NORMALIZACIJE

Predmet rada jeste prikaz uslova koje je neophodno zadovoljiti kako bi kvalitet života osoba sa mentalnim smetnjama bio na nivou koji mora biti omogućen svakom čoveku i ukazivanje ne neophodne korake i pristupe u radu sa ovim osobama i zajednicom. U tekstu . . .

NASILЈE NAD STARIJIM OSOBAMA

Predmet ovog rada je analiza sve prisutnije pojave nasilja nad starijim osobama u našoj zemlji. Srbija spada u demografski stare zemlje i suočava se sa brojnim posledicаma starenja stanovništva koje su značajne i dalekosežne. Jedan od izazova je, ne . . .

STUDIJE I OGLEDI

Prijavi se za newsletter

ç