Stefan Jojić

  • Address: /
  • Email: /
  • Telephone: /
  • LinkedIn: /

Doktorand na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu

PERIODICS

Srbija i izazovi odbrambene diplomatije

Book Review: Veljko Blagojević, Srbija i izazovi odbrambene diplomatije, Medija centar Odbrana, Beograd, 2017.