Main topic

TRIALS AND REVIEWS

ZAČARANI SVET Kritika kontrolisane percepcije (I)

Abstract

Koliko danas znamo, svest sa svojim mnogobrojnim oblicima, sa svojom još neodgonetnutom prirodom i nepoznatim svojstvima, najsloženija je pojava poznatog univerzuma, one najsloženije strukture koju delimično poznajemo. Naime, od svih pojava za koje znamo na skali od minus beskonačnog (- ∞) do plus beskonačnog (+ ∞), u vidljivom i nevidljivom delu univerzuma, svest je ona jedina pojava koja poseduje i potencijal da autonomno saznaje i reprodukuje ovu celinu prostor-vremena. Ili da je, isto tako autonomno, dovodi u pitanje, poriče, narušava njene principe, neštedimice eksploatiše i uništava.

keywords :

References

PERIODICS National Interest 2/2020 2/2020 УДК 111/119:165 187-212
ç