Main topic

REVIEWS

POLITIČKA ISTORIJA SLOVENA – IZMEĐU MITA I STVARNOSTI

Abstract

Međunarodna naučna konferencija „Politička istorija Slovena – između mita i stvarnosti“, održana 15. novembra 2019. u prostorijama palate Krsmanović, u organizaciji Instituta za političke studije, pod uredništvom dr Sanje Šuljagić, protekla je dosta uspešno. Već prema uređivačkom konceptu konferencije, izboru tema i učesnika na njoj, mogao se uvideti njen dosta neobičan karakter, kao i želja domaćina i organizatora ovog naučnog skupa da izvrši snažno pomeranje granica kako domaće, tako i strane nauke u cilju daljeg izučavanja političke istorije Slovena i drugih, mahom pravoslavnih naroda u novom posthladnoratovskom periodu. U tom kontekstu, ova konferencija za domaće prilike i domaće uslove zaista je dala sasvim nove uvide i naučne pristupe, i s pravom se može okarakterisati kao ekskluzivan naučni događaj.

keywords :

References

PERIODICS National Interest 1/2020 1/2020 УДК 94(=16)(063) 195-204