Main topic

REVIEWS AND OVERVIEWS

NATION AND STATE IN THE POLITICAL THOUGHT OF DR ĐURO BODROŽIĆ

Abstract

Đuro Bodrožić. 2024. Nacija i država u periodu globalizacije. Beograd: Institut za političke studije, 169 str.

keywords :

References

  Milošević, Zoran. 2024. Svetost – kultura – geopolitika: Susret koji vodi ka Spasenju. Zvornik: ASoglas.

  Stepić, Milomir. 2020. Kroz balkanski durbin. Beograd: Institut za političke studije.

  Šuljagić, Sanja. 2020. Ogled o srpskom identitetu : raspoznavanje izvorišta srpskog identiteta u drevnoj istoriji. Beograd: Institut za političke studije.

  Petrović, Dragoljub. 2023. Pohara srpskog jezika. Beograd: Institut za političke studije.

  Subotić, Momčilo. 2023. Srbistika i geopolitika. Beograd: Institut za političke studije.

  Stojadinović, Miša i Živojin Đurić. 2017. Politički mitovi neoliberalizma. Beograd: Institut za političke studije.

  Stojadinović, Miša i Živojin Đurić. 2022. Anatomija neoliberalnog svetskog poretka. Beograd: Institut za političke studije.

  Bodrožić, Đuro. 2018. Srpski identitet – 2. dopunjeno izdanje. Beograd: Srpska književna zadruga.

  Bodrožić, Đuro. 2015. Srpski identitet. Beograd: Srpska književna zadruga; Podgorica: Književna zadruga Srpskog narodnog vijeća.

  Bodrožić, Đuro. 2008. Nacionalna država. Beograd: Srpska književna zadruga : Partenon.

SERBIAN POLITICAL THOUGHT 3/2024 3/2024 УДК 323.1 189-192