Main topic

TRIALS AND REVIEWS

ISTORIJA SRPSKE POLITIČKE MISLI – NOVI VEK

Abstract

Prikaz knjige:

Dragan Simeunović, Istorija srpske političke misli – Novi vek, Pravoslavna reč, Novi Sad, 2019, str. 587

keywords :

References

PERIODICS National Interest 2/2020 2/2020 УДК 32.01(497.11)"15/1941"(049.3) 213-217
ç