Main topic

ARICLES AND STUDIES

GREAT AND SMALL NATIONS AND STATES IN INTERNATIONAL RELATIONS: A REVIEW OF RELATIONS AND CHARACTERISTICS OF SIZE IN GEOPOLITICS

Abstract

The author looks at several features of the relationship between large and small nations and states at the international level. Since this plan, among other things, can be understood as political, ie geopolitical, the author points to the continuous action of differences between the actors of international life. Viewed through the prism of theoretical realism, the theory of globalization, world order and critical geopolitics, the essence of these relations is recognized in contradictions. On that basis, the characteristics, disproportions, inequalities that mark the negative aspects of international relations are considered. The image of the world that is being formed in the currents of globalization indicates the continuity of the state of exploitation, domination, colonialism, imperialism and hegemony in postmdodern “neo” and “post” forms. In that sense, the author concludes that an optimal international national position requires a prudent interpretation of the real geopolitical position, skilful foreign policy and diplomacy, as well as the strengthening of defense and security potentials in the regional framework. In conclusion, the author points out that political practice needs to be aligned with the defined strategic goals of sovereignty and military neutrality, which presupposes the direction of movement towards the EU, but not NATO membership. Finally, in fact, first of all, Serbia must be patient and persistent in the efforts of reintegration of AP Kosovo and Metohija into its state composition.

keywords :

References

  • Aćimović, Ljubivoje. 1987. Nauka o međunarodnim odnosima. Beograd: Naučna knjiga – Institut za međunarodnu politiku i privredu.
  • Babić, Jovan. 2005. Moral i naše vreme. Beograd: Službeni glasnik.
  • Beyme, Klaus Von. 1977. Suvremene političke teorije. Zagreb: Stvarnost.
  • Бодин, Миленко. 2017. Национална безбедност. Београд: Центар за друштвена истраживања.
  • Видојевић, Зоран. 2001. „Глобализација као неминовност, потчињавање и шанса“, у Глобализација и транзиција. Београд: Институт друштвених наука: Центар за економска истраживања.
  • Гаћиновић, Радослав. 2006. Антитероризам. Београд: Драслар партнер.
  • Деспотовић, Љубиша. 2012. Српска геополитичка парадигма. Прилози за заснивање примењене геополитике. Сремски Карловци: Каирос.
  • Дугин, Александар. 2009. Геополитика постмодерне. Доба нових империја. Осврти на геополитику 21. века. Београд: Преводилачка радионица Росић.
  • Кајтез, Илија. 2009. Револуционарно насиље. Београд: Службени гласник: Факултет безбедности.
  • Кнежевић, Милош. 1994. „Темељи крипто-политике. Теорија завере или крипто-политика”. У: Све сфере завере (ур. Бранислав Матић). Београд: Студентски културни центар.
  • Кнежевић, Милош. 1999. „Адреса необуздане моћи. НАТО у Југославији, Југославија у НАТО или нешто треће?”. Нова српска политичка мисао, бр. 1.
  • Кнежевић, Милош. 2003. „Време и простор глобализације, Силицијумско архе човечанства“. У: Време глобализације (ур. Милош Кнежевић). Београд: Дом културе Студентски град.
  • Кнежевић, Милош. 2006. „Проблем правде у међународним односима. Међународно право пред искушењем нарушавања”. Правни живот. Часопис за правну теорију и праксу, бр. 12.
  • Кнежевић, Милош. 2009. „Србија на западно-источној ветрометини. Српска политика између вестернизима и русофилије“. Национални интерес, бр. 1-2.
  • Кнежевић, Милош. 2010. „Дилеме српске спољне политике. О безалтернативној евроинтеграцији Србије“. Национални интерес, бр. 2.
  • Кнежевић, Милош. 2016. „Национална безбедност на темељу националних интереса. Просторне димензије националне безбедности Србије“. Политика националне безбедности, бр. 2.
  • Кнежевић, Милош. 2016. „Тероризам у обрисима политике. Терориста – застрашујућа фигура глобалног зла“. Политика националне безбедности, бр. 1.
  • Кнежевић, Милош. 2017. „Геополитички приступ међународним односима. Проблеми, обрасци, методе“. У: Свет и нове георолитичке парадигме (ур. Миломир Степић). Београд: Институт за политичке студије.
  • Кнежевић, Милош. 2019. „Полазишта српског питања. Националне, демократске, грађанске и европске димензије суверенизма и неутралности“. У: Балкан у доба глобалног преуређивања (ур. Слободан Јанковић и Марина Костић). Београд: Институт за међународну политику и привреду.
  • Кнежевић, Милош. 2020. „Страхови и мржње у политици. Историјска димензија србомржње и србофобије“. У: Говор мржње и култура памћења (ур. Зоран Милошевић и Милош Кнежевић). Београд: Институт за политичке студије.
  • Милашиновић, Срђан и Јевтовић, Зоран. 2013. Методологија истраживања конфликта и кризно комуницирање у савременом друштву. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
  • Miršajmer, Džon. 2019. Velika zabluda. Liberalni snovi i međunarodna realnost. Београд: CIRSD.
  • Nye S. Joseph. 2004. Power in a Global Information Age. From Realism to Globalisation. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
  • Pavković, Aleksandar. 2009. „Protiv opšteg prava na secesiju: argument jednakih prava“, U: Secesija, tranziciona pravda i pomirenje (ur. Petar Bojanić i Jovan Babić). Beograd: Službeni glasnik.
  • Петровић, Зоран Пироћанац. 2013. Вашингтерна и Срби. Од Труманових јаја до Клинтоновог осиромашеног уранијума. Београд: Институт за политичке студије.
  • Пророковић, Душан. 2018. Ера мултиполарности. Београд: Службени гласник.
  • Rubin P. Alfred. 2008. „Humanitarna intervencija i međunarodno pravo“. U: Humanitarnе vojne intervencije (ur. Jovan Babić i Petar Bojanić). Beograd: Službeni glasnik.
  • Симеуновић, Драган. 1989. Политичко насиље. Београд: Радничка штампа.
  • Степић, Миломир. 2011. „Поимање простора у времену геополитичке транзиције“. У. Промена образаца мишљења у раздобљу транзиције (ур. Милош Кнежевић). Београд: ДКСГ.
  • Степић Миломир. 2019. Српски геополитички образац. Београд: Catena mundi.
  • Tomušat, Kristijan. 2006. Ljudska prava između idealizma i realizma. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava.
  • Turen, Alen. 2012. Kritika modernosti. Zagreb: Politička kultura, Podgorica: CID.
  • Filips, Majkl. 2008. „Intervencija i moralna teorija“. U: Humanitarnе vojne intervencije (ur. Jovan Babić i Petar Bojanić). Beograd: Službeni glasnik.
  • Хиршман, Алберт. 1999. Страсти и интереси. Београд: Филип Вишњић.
  • Cohen, Raymond. 1981. International Politicis. The rules of the Game. Londоn and New York: Longman.
PERIODICS The Policy of National Security 2/2020 2/2020 УДК: 327::911.3 39-61
ç