Editorial Board

Za izdavača:

 • Dr. Miša Stojadinović, Principal Research Fellow

Glavni i odgovorni urednik:

 • Zoran Vesić

Zamenik glavnog i odgovornog urednika:

 • Brankica Janković

Redakcija časopisa:

 • Miroslav Brkić
 • Brankica Janković
 • Darija Zaviršek
 • Vidoje Radulović
 • Aleksandar Jugović
 • Nada Raduški
 • Đorđe Stojanović

Savet časopisa:

 • Mile Milosavljević
 • Nijaz Karić
 • Biljana Maričić
 • Suzana Bornorova
 • Živojin Đurić
 • Zoran Dragišić
 • Svetlana Dražević
 • Biljana Zekavica
 • Dragana Stanković
 • Goran Petković
 • Iva Branković
 • Julia M. Watkins

Sekretari redakcije:

 • Bojana Sekulić
 • Andrijana Jovanović

Sign up for newsletter