Author Guidelines

Uputstvo za autore možete preuzeti OVDE.

You can download author guidelines HERE.

Autori  su  u  obavezi  da  prilikom  slanja  radova  dostave  i izjavu da taj rad nije ranije objavljivan, tj da rad nije autoplagijat  ili plagijat. Izjava može da se preuzme OVDE

Ovde možete preuzeti šablon po kome možete urediti rad.(šablon je moguće koristiti i snimiti samo u docx formatu).

Tekstove slati u elektronskom obliku na adresu [email protected]

Sign up for newsletter