About journal

Prethodnik ovog časopisa, revija za socijalno-ekonomska pitanja počela je da izlazi 1946. godine pod nazivom “Vesnik rada”. Tadašnja redakcija 1951. godine proširuje delatnost i nastavlja da izlazi pod imenom “Socijalna politika” sve do 1992. godine, u okviru tadašnjeg Instituta za socijalnu politiku. Uzevši u obzir da je delatnost tog instituta nakon gašenja preuzeo Institut za političke studije; kao i činjenicu da su radove u ovom časopisu objavljivali eminentni stručnjaci iz bivše Jugoslavije, Evrope i Severne Amerike; te da je zahvaljujući njemu značajno obogaćena naučna misao u oblasti socijalne politike i socijalnog rada, Institut za političke studije odlučuje da 2013. godine obnovi izlaženje ove vredne publikacije. Namera redakcije je da časopis ponovo bude mesto susreta teorije i prakse iz oblasti socijalne politike, te inicijator promena u ovom sektoru, kako sa stanovišta celokupnog sistema, tako i sa pozicije njegovih korisnika. Suizdavač časopisa je Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije.
Časopis izlazi tri puta godišnje.

Izdavač:

  • Institut za političke studije, Beograd,
  • Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije, Beograd

ISSN: 0038-0091

DOI: 10.22182/sp

Sign up for newsletter