Governing board:
   • dr Sanja Lazarević Radak, naučni savetnik (predsednik)
   • dr Sanja Šuljagić, viši naučni saradnik (zamenik predsednika)
   • dr Milena Pešić, naučni saradnik

 

  Library:
   • Dajana Lazarević
   • Tatjana Vučinić-Maljević