Zaposleni

Aleksandra Kolaković Oblast interesovanja:

Identitet, Intelektualna istorija, Kultura sećanja, kulturna diplomatija

Bogdana Koljević Oblast interesovanja:

Biopolitika, Evropska unija, Međunarodni odnosi, Politička teorija

Sanja Stošić Oblast interesovanja:

Azijsko-pacifička regija, Hispanistika, Kulturologija

Marko Pejković Oblast interesovanja:

Geopolitika, Izbori, Politički sistem Srbije, Uporedna politika

Tijana Perić Diligenski Oblast interesovanja:

Evropska unija, Korupcija, Pravosuđe

Milena Pešić Oblast interesovanja:

Identitet, Mediji, Politički diskurs

Sanja Lazarević Radak Oblast interesovanja:

Nikola Mladenović Oblast interesovanja:

Mirjana Radojičić Oblast interesovanja:

međunarodna etika, međunarodna politika, Raspad/razbijanje SFRJ

Srđan T. Korać Oblast interesovanja:

ç