Zaposleni

Ljiljana Kolarski Oblast interesovanja:

Andrea Jovanović Oblast interesovanja:

Milica Topalović Oblast interesovanja:

Dušan Radujko Oblast interesovanja:

Jovan Berić Oblast interesovanja:

Nenad Spasojević Oblast interesovanja:

Nikola Lazić Oblast interesovanja:

Andrijana Lazarević Oblast interesovanja:

Andrea Matijević Oblast interesovanja:

međunarodni ekonomski odnosi, Politička ekonomija, socijalna psihologija

Živojin Đurić Oblast interesovanja:

ç