Izaberi jezik:
Tema broja

Uticaj globalicazije prava na novi svetski poredak

Sažetak

Predmet istraživanja ovog naučnog rada su pojedina institucionalna rešenja predviđena u političkim sistemima koja dovode do umanjenja demokratskih kapaciteta u procesima političkog odlučivanja. Cilj istraživanja je: da se utvrde institucionalni entiteti koji najviše doprinose procesu umanjenja demokratskog odlučivanja, da se sagledaju procesi koji dovode do umanjenja demokratskih kapaciteta, da se ponude rešenja koja bi podigla institucionalni nivo demokratskog odlučivanja navišu skalu.

Ključne reči:

Reference

UDK 130.3+2-1
ç