Tema broja

RUSIJA I BALKAN: Ekonomsko, političko i kulturno prisustvo Rusije na Balkanu - Položaj, uloga i značaj Republike Srbije

RUSIJA I BALKAN: Ekonomsko, političko i kulturno prisustvo Rusije na Balkanu – Položaj, uloga i značaj Republike Srbije

Sažetak

Kao deo saradnje između Instituta za političke studije i Ruske predsedničke akademije za nacionalnu privredu i javnu administraciju iz Sankt Peterburga objavljen je tematski zbornik radova RUSIJA I BALKAN: Ekonomsko, političko i kulturno prisustvo Rusije na Balkanu – Položaj, uloga i značaj Republike Srbije.

Ključne reči:

Reference

ZBORNIK RUSIJA I BALKAN: Ekonomsko, političko i kulturno prisustvo Rusije na Balkanu - Položaj, uloga i značaj Republike Srbije
ç