Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKE PROSTORA

Sažetak

Granice spadaju u red onih retko izgovaranih, najčešće podrazumevanih,
pojmova, fenomena, simbola, predstava, institucija, aktivnosti ili
procesa koji se, više ili manje, mogu identifikovati u čitavom spektru
najrazličitijih individualnih i društvenih praksi obeleženih
različito deklarisanim interesima, preferencijama i, progresivnim ili
regresivnim, svrhama, kao i najrazličitijim strukturama, kontekstima i
agentima/akterima. Moglo bi se reći da granice, zapravo, potpuno
kolonizuju naše živote, da su njihova meta-konstanta.

Ključne reči:

Reference

ISBN 978-86-7419-364-8
ç