Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA I PROSTOR

Sažetak

Zbornik naučnih radova nacionalne konferencije
sa međunarodnim učešćem

Urednici:
Đorđe Stojanović
Siniša Atlagić

Glavni naučni motiv koji stoji iza zbornika je pokušaj
da se povrati istraživački značaj koncepta/diskursa prostora
za srpsku politikologiju i to na dva različita nivoa.
Kao prvo, to je reformulisanje teoretskog značaja
diskursa prostora sa favorizovanim diskursom vremena.
Naime, dok vreme omogućava (političke) promene, prostor
omogućava (politički) multiplicitet. Njihova ontološkoepistemološka
pozicija je, u najmanju ruku, podjednako važna.

Prostor ne samo da je generisan političkim procesima,
on i generiše političke procese. Nesvodiv je samo na
kombinovanje diskursa države i suvereniteta, takozvanu „teritorijalnu
zamku“, već je povezan i sa skupom (neprijateljskih ili
prijateljskih) odnosa sa Drugim, još preciznije: sa Drugošću
kao horizontom politike i političkog. U tom smislu prostor
nije jedan, podrazumevan ili „oktroisan“ (unapred zadat),
on je višeslojan, višedimenzionalan i relacion, to jest
kreiran/proizveden, kodiran i peformativan (npr. utopijski,
distopijski, heterotopijski ili atopijski, to jest Prvi, Drugi
ili Treći i sl.). To, naravno, nikako ne znači odumiranje ili
nestajanje države/suvereniteta/teritorije, to jest globalne
kulture ili simboličke matrice teritorijalnosti.
Kao drugo, to je potreba da se prostor ne tretira
isključivo preko optike međunarodnih odnosa, to jest
geopolitike, mada je to jedan od važnih aspekata njegove
politikološke interpretacije, već da se istražuje i njegovo
interpretiranje/ispoljavanje na unutrašnjem planu države/
teritorije. U tom smislu, u opticaju nije neki apstraktni
prostor koji je uslovljen nekim specifičnim (trans/multi-)
disciplinarnim uglom ili meta-jezikom, već različite
spacijalizovane prakse tipa: javnog prostora, prostora
sećanja, prostora poverenja, medijskog ili ideološkog
prostora.

Ključne reči:

Reference

978-86-7419-316-7
ç