Izaberi jezik:
Tema broja

PERSPEKTIVE POLITIČKIH NAUKA U SAVREMENOM DRUŠTVU

Sažetak

Zbornik pred vama je nastao kao plod konferencije
,,Perspektive političkih nauka u savremenom društvu” održane
08–09. decembra 2022. godine u organizaciji Instituta za političke
studije iz Beograda. Radove za ovaj zbornik pisali su brojni
istraživači kako iz samog Instituta za političke studije, tako
i iz drugih akademskih institucija (Fakultet političkih nauka
Univerziteta u Beogradu, Fakultet bezbednosti Univerziteta u
Beogradu, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut
za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu). Konferencija
koja je rezultirala ovim zbornikom je prva naučna konferencija
posvećena mladim istraživačima, organizovana sa ciljem da
podstakne diskusiju među mladim istraživačima u različitim
naučnim i društvenim oblastima koje su tematski obuhvaćene
panelima u okviru skupa. Istraživači su imali priliku da izlažu
svoje radove u pet tematskih oblasti: 1) Uloga javne uprave i javne
administracije u Republici Srbiji u dostupnosti podataka; 2)
Izbori u Republici Srbiji 2022. godine; 3) Kriza u Ukrajini i
međunarodni odnosi u Evropi; 4) Savremeni izazovi i perspektive
socijalnog rada i socijalne politike u Republici Srbiji, i
5) Sistematske deformacije prošlosti i njihove posledice po
savremeni politički život.

Ključne reči:

Reference

ISBN 978-86-7419-372-3
ç