Изабери језик:
монографија

СРБИСТИКА И ГЕОПОЛИТИКА: Огледи о српском питању

Сажетак

Нова монографија богате књижне продукције Института за политичке студије је управо изашла из штампе. Књига која повезује два појма, научну дисциплину о српском језику и књижевности, грану славистике, дакле СРБИСТИКУ и други појам, који означава земљу, као простор и политику, дакле ГЕОПОЛИТИКУ. Зашто аутор даје назив монографији „СРБИСТИКА И ГЕОПОЛИТИКА: Огледи о српском питању” И ЧИМЕ СЕ У ОВОМ ДЕЛУ БАВИ?

Посветивши монографију унуци Ирини, као успомену на полазак у школу, аутор изучава: право на самоопредељење, геополитичку судбину Републике Српске Крајине, политику препуштања Косова и Метохије, кроз Резолуцију 1244 и Бриселски споразум. 

Аутор монографије, проф. др Момчило Суботић, бави се и xладноратовским односима Запада и Русије пре и после Другог светског рата, разбираспадом СФРЈ, правом на самоопредељење, као и питањима националног идентитета. 

Један од кључних компоненти националног идентитета јесте по аутору важност науке о језику, у нашем случају СРБИСТИКЕ. Стога је појам србистике неопходно интегрално посматрати, јер он осим језика и књижевности у ширем смислу подразумева и културне, друштвене и политичке институције, процесе и односе.

Циљ овог рада, је и да укаже на одлучујући допринос Саве Мркаља, претходника Вука Караџића, као првог српског ученог филолога и једног од најобразованијих Срба свога доба, у реформи српске азбуке (правописа, језика и писма).

На самом крају, бави се и актуелном ситуацијом специјалне операције Русије у Украјини, а циљ заправо тога је да укаже на важне историјске моменте. А када је у питању Србија и српски народ, треба резоновати на нивоу историјског искуства: нема Србије, уједињене и демократске српске државе без јаке Русије као њеног историјског заштитника. 

монографија СРБИСТИКА И ГЕОПОЛИТИКА: Огледи о српском питању

Форма за наручивање

    [button "NARUČI"]