Izaberi jezik:
MONOGRAFIJA

LOKALNI EKONOMSKI I ODRŽIVI RAZVOJ U SRBIJI

Sažetak

Monografija „Lokalni ekonomski i održivi razvoj u Srbiji“ rezultat je višegodišnjeg istraživačkog rada autora u okviru Instituta za političke studije. Osnovni cilj ove studije jeste da približi pojam lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog održivog razvoja čitaocima, ali i da pruži odgovor na nekoliko osnovnih pitanja, poput pitanja okvira lokalnog ekonomskog
razvoja i lokalnog održivog razvoja u Srbiji i rezultata lokalnih samouprava u postizanju ove vrste razvojnih ciljeva. Problemski fokus ovog istraživanja predstavlja evaluacija uspeha dosadašnjeg procesa upravljanja lokalnim ekonomskim i održivim razvojem u Srbiji i identifikacija osnovnih prepreka koji su umanjile postignute rezultate.
Polazeći od premise da se samo ekonomski razvoj koji je ujedno i održiv može smatrati uspešnim lokalnim ekonomskim razvojem, autori su ova dva pojma sintetizovali i na primeru
Srbije predstavili dosadašnju politiku lokalnog ekonomskog i održivog razvoja, odnosno načine upravljanja lokalnim ekonomskim i održivim razvojem u Srbiji. Fokus ovog istraživačkog poduhvata jeste da utvrdi na koji način su ovi, na globalnom nivou značajni koncepti, naišli na primenu u Srbiji, ali i na izazovima i dostignućima u ovim procesima.

Monografiju možete preuzeti OVDE.

MONOGRAFIJA LOKALNI EKONOMSKI I ODRŽIVI RAZVOJ U SRBIJI

Forma za naručivanje

    [button "NARUČI"]

    ç