MONOGRAFIJA

LOGIKA PRAVOSLAVNE CIVILIZACIJE

Sažetak

Кnjiga koja je pred Vama nastojaće da istraži sisteme značenja u Pravoslavnoj civilizaciji. U osnovi bi čitavu hrišćansku civilizaciju mogli da podvedemo pod tri zasebne, Кatoličku, Protestantsku i Pravoslavnu. Ova će se knjiga zadržati isključivo na istraživanju onoga što bismo nazvali Pravoslavna civilizacija.

Šta se pod Pravoslavnom civilizacijom podrazumeva? Ona ima svoju pretežnost: Svoj prostorni a i vremenski okvir. Stanovništvo jedne zemlje nasleđuje izvestan kapacitet društvenih poruka. Nasleđivanje verske pripadnosti je posebno karakteristično za pravoslavnu versku zajednicu. Pravoslavno hrišćanstvo tretira se ne samo kao neotuđivi deo nacionalnih identiteta, već se tumači i kao jedino moguće hrišćanstvo: “jedina i ispravna vera”. 

Kao osnovno problemsko pitanje nameće kako, u kojoj meri, i na koje načine pravoslavni pristup hrišćanskoj veri određuje društvene odnose i materijalne domete u nečemu što bismo mogli da podvedemo pod termin Pravoslavna civilizacija? Кnjiga ima za cilj da oslika područje ispoljavanja pravoslavnog pristupa hrišćanskoj veri iz kolektivnih predstava i da istumači sistem značenja i vrednovanja.

Кakvim se sve pitanjima bavi autor ove monografije? Do čega je dovela pobeda ikonofila? Šta su mase a šta litije? Za šta su bili vezani praznici u pagansko doba, pročitajte u jedinstvenoj knjizi “Logika Pravoslavne civilizacije”. 

MONOGRAFIJA LOGIKA PRAVOSLAVNE CIVILIZACIJE

Forma za naručivanje

    [button "NARUČI"]

    ç