Изабери језик:

Мисија и визија

Институт за политичке студије је научноистраживачка институција са седиштем у Београду, активна у области политичких наука већ 56 година.

Кроз пола века рада, Институт се развио у модерну и самосталну научну установу, оспособљену да врши сложена друштвена истраживања. У складу с тим, Институт је укључен у фундаменталне националне и међународне истраживачке пројекте, нарочито оне који проучавају политичке институције и процесе; развој политичке теорије и њене фундаменталне концепте; идентитет и политичку културу; европске односе и међународну политику; као и савремене трендове у политичким наукама.

Својим радом, Институт се етаблирао као референтна установа за истраживања у области политике у Србији и шире. Наши истраживачи су потпуно оспособљени не само да аналитички објашњавају феномене, већ и да приступе комплексним истраживањима, користећи најсавременије аналитичке и квантитативне алате. У том смислу, Институт редовно продукује дубинске и аргументоване анализе, али и прогнозе будућих трендова; а исто тако креира концепте развоја институција и модела јавних политика – у складу са својом оријентацијом ка модернизацији политичког живота у целини.

Институт своје циљеве остварује кроз организацију истраживања; кроз богату издавачку делатност која обухвата седам часописа на српском и енглеском језику, као и низ релевантних монографија, зборника и других публикација; кроз организацију скупова и научних конференција. Институт такође пружа услуге у области друштвених делатности, као што су истраживања јавног мњења, консултантске услуге, политички маркетинг, израда предлога јавних политика, и друге услуге.

Активности Института обавља посвећен истраживачки тим, који обухвата професионалце одличних научно-истраживачких компетенција (политикологе, правнике, социологе, психологе, комуникологе, економисте), те омогућава интердисциплинарни и темељни приступ изради анализа, пројекција и модела. Институт је аутономан у својим активностима, те успешно чува дигнитет независне научне институције, чији се истраживачи истичу критичким и објективним односом према предмету истраживања.

Институт за политичке студије је кроз целокупно деловање задржао основну сврху – креирање квалитетних научних истраживања, која ставља на располагање припадницима академске заједнице, медијима, креаторима политика и доносиоцима одлука, али и општој јавности, тј. свим заинтересованим грађанима. Управо због тога, сви часописи које Институт издаје налазе се на овом сајту, отворени за посетиоце.